O nama


“Bh Bušenje” d.o.o. Tuzla za geologiju i geološka istraživanja je preduzeće specijalizovano za:

* Izradu geoloških, hidrogeoloških i geomehaničkih istražnih bušotina svih vrsta
* Bušenje, remont i sanaciju svih vrsta bunara sa ugradnjom bunarske konstrukcije i instalacijom opreme za    vodosnabdijevanje
* Bušenje jamskih bušotina i ugradnju utisnih filtera
* Geološka istraživanja.
* Izradu svih vrsta projekata u okviru registrovane djelatnosti rudarskih geoloških, elektro i mašinskih projekata i    elaborata za podzemnu i površinsku eksploataciju mineralnih sirovina.
* Ispitivanje sredstava rada, opreme, sredstava lične zaštite i zdavanje upotrebnih dozvola.

Preduzeće raspolaže sa kvalifikovanim kadrovima i opremom za bušenje svih vrsta geološko-istražnih pijezometarskih i geomehaničkih bušotina (bušenje sa i bez jezgrovanja) i bušotina za šipove i sidrenja.

Nudimo usluge bušenje svih vrsta bunara prečnika ф100mm do ф 1000mm dubine do 1000 metara bunara (reversnom ili direktnom metodom) koristeći čistu vodu, isplaku ili udarnu metodu po zahtjevu investitora.

Vršimo izradu rudarska i geoloških projektovanja, periodične preglede, ispitivanja sredstava rada, opreme i sredstava lične zaštite, ispitivanje klizišta i geomehanike tla u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima uz angažman naših uposlenika kao i u saradnji sa spoljnim saradnicima, ekspertima iz pojedinih oblasti.

U navedenom periodu firma je mijenjala naziv i oblik organizovanja, ali se uvijek bavila istom vrstom djelatnosti.

“BH Bušenje” d.o.o. Tuzla ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Rudarsko – Geološkim – Građevinskim fakultetom u Tuzli, gdje vrši laboratorijsku analizu i obradu uzoraka dobijenih bušenjem,